Như này đã phải là phá chưa nhỉ?

Khung H1


Nhìn thế này ở khung H1 thì giống như giá chưa phá đỉnh. Vào khung M15 để xem rõ hơn

Khung M15

Khung 2h

Tổng kết lại khung 1h mình nghĩ phá giả, 2h momentum mạnh → phá giả, m15 phân vân nên chung quy lại lá phá giả. Tùy nhiên giá lại về KL rồi bật lên khá mạnh làm mình phân vân không biết đã phá thật chưa?

2 Lượt thích

vì nó chạy đúng nên em nghĩ đó là kl quan trọng :upside_down_face:

1 Lượt thích

MÌnh soi H1 và H2 đều chỉ phá dc 1 cây và râu dài nên theo mình là phá giả. Có thể nó đi lên tiếp theo mô hình 2 đáy.

2 Lượt thích

H1 theo mình sóng đi như này bạn.

3 Lượt thích