Nhờ mọi người xem giúp mình trường hợp này - GU tháng 3/22

Mình là người mới theo học PP Price Action, nhờ mọi người giải đáp giúp mình trong biểu đồ GU tháng 3/22, vì sao giá đã phá KLQT của xu hướng giảm trước nhưng giá lại không tăng lên? Do mình xác định sai KLQT hay giá chạy theo khung lớn hơn? Nếu giá đi theo khung lớn thì khi đặt lệnh sao mình xác định được giá đi theo khung thời gian nào để đặt lệnh ạ?
Cám ơn ý kiến của mọi người

3 Lượt thích

Mình cũng nghĩ nó tăng và cũng bị 1 lệnh SL khi nó tụt quần

Nếu mà mua chắc chắn hơn thì đợi nó phá OB ở KLQT thì tỉ lệ thắng sẽ cao hơn rất nhiều

Còn tại sao vẫn xuống thì mình chịu. Xu hướng hồi (xu hướng giảm) vẫn đang còn thì nếu vào lệnh sớm chỉ có quản lý lệnh và để thị trường làm phần còn lại thôi.

11 Lượt thích

Cám ơn Ad Trung nhiều ah