Nhờ mọi người tư vấn cách vẽ sóng nhiễu AUDUSD

Nhờ mọi người tư vấn giúp mình, mình vẽ như này đúng chưa, trong vùng giá này thì nên đợi thoát ra hẳn phải không