Nhờ mợi người trợ giúp

Trong video trên kênh youtube số 58
Mình có thắc mắc: Xu hướng màu vàng là mình vẽ. Mình đang nghĩ là phải phá qua KLQT của xu hướng vàng mới mua lên được
Trong video thì cần phá qua xu hướng nhỏ đã có cơ sở mua lên?
Nhờ ae thông não hộ :joy:
Cảm ơn ae

  1. Nơi bđxh bạn vẽ là nơi phá OB csd trước đó → xác nhận Buy lên. Chứ ko phải phá klqt bạn vẽ mới là xác nhận Buy lên.
  2. Phá xu hướng nhỏ ít nhất lên klqt bạn vẽ (vì giá có thể chạm đó rồi về nơi bđxh tăng), nên về đó anh Mê quản lý lệnh.
    Kết hợp 1 và 2 sẽ suy ra đc vì sao anh Mê làm vid như thế.
1 Lượt thích

xh màu vàng bạn đang vẽ là một xh nhỏ thôi, Cấu trúc TT đang là 1 xh giảm khi giá hồi lại và phá qua ob csd lúc đó medio tìm điểm mua lên tp về khối ob trên - nhưng điều kiện mua lên để an toàn và định lượng được Sl nên là phải có ob csd - nên khi giá đâm xuống về nơi bắt đầu xh chưa mua lên ngay - mà mãi về sau xuất hiện thêm 2 yếu tố ủng hộ đó là phá ob xh hòi - và có ob csd là medio vào lệnh đó!

1 Lượt thích