Nhờ mọi người góp thêm góc nhìn UC ngày 22/02/2023 01:00

1. Lệnh 1

2. Lệnh 2

Mình mới luyện tập. Mong ae góp thêm góc nhìn khác để tiến bộ hơn. Cảm ơn mọi người nhiều :smiling_face_with_three_hearts:

Lệnh 1: Bạn thậm chí còn không có câu hỏi bạn muốn người khác góp ý về vấn đề gì? Giả sử bạn muốn biết 1 + 1 = ? người ta trả lời 2 x 2 = 4 bạn có hài lòng? Hay bạn cho rằng người khác có khả năng đọc suy nghĩ của bạn, tự hiểu bạn muốn gì, cần gì rồi tự trả lời? :grin: :grin: :grin:

Lệnh 2: Bạn chịu khó đọc hết lại chuỗi kiến thức về OB bạn sẽ có câu trả lời.

Bonus: Căn cứ vào đâu để bạn cho rằng OB CSD đúng và đủ của M2 chưa được sử dụng ở khung nhỏ hơn? Hay đúng hơn bạn dùng khung bao nhiêu s để kiểm chứng OB CSD đúng đủ của M2?

3 Lượt thích

Lệnh 1: mình cũng sell giống bạn. Đáng lẽ cắt nửa lệnh ở đáy cũ. mà lúc đó đi ngủ, thấy 2h đêm có tin nên mình đóng lệnh ở đáy cũ


Lệnh 2: Theo mình thì phá ob ở nơi bắt đầu xu hướng không phải là tín hiệu mua bán

2 Lượt thích

lát mình về nhà mình sẽ up phân tích của mình cho bạn dễ hình dung. Nhưng đại ý vẫn là:

  1. Luôn chốt 1 phần lệnh khi giá về lại cây nến cuối cùng ở đỉnh cũ, sau đó dời sl về entry nếu chưa dời. Không phải cứ phá key là bắt buộc phải về nơi bắt đầu xu hướng, mà chỉ là nhiều khả năng.
  2. Chơi theo m5 check m2, thì có quyền entry ở m5 hoặc m2 tùy, nhưng luôn stoploss theo m5.
  3. Khung nhỏ đảo chiều liên tục là chuyện rất bình thường, đừng quá hoảng việc mới đổi xu hương xong lại đổi tiếp là bình thường
  4. Xu hướng tăng (đã phá key giảm) : chỉ vào lệnh khi có OBCSD, nếu không có OB CSD, nhiều khả năng giá sẽ stophunt cái nới bắt đầu xu hướng rồi mới tăng lại.
  5. Hãy nghĩ về 1 tỉ lệ R:R mà mình mong muốn, mỗi lần vô lệnh, cố định 2 điểm SL và ENTRY KHẢ DĨ NHẤT (nến cuối cùng của đỉnh/đáy gần nhất) xong di chuyển entry sao cho R:R y như mình muốn. Thà không được lệnh nào, còn hơn tham lam rồi mất vốn.
2 Lượt thích


P/s: Cái này kinh nghiệm: hễ giá mà đã stophunt để tăng tiếp chẳng hạn, thì mấy cái OB giảm của cùng timeframe đó hoặc nhỏ hơn, thường sẽ bị phá dù có là OB CSD. Nhưng với mới tập, thì tốt nhất cứ đúng kỷ luật mà làm, tới OBCSD là giá có thể đảo chiều.

1 Lượt thích

Lệnh 1 ý mình là. Vừa phá OB dưới không về KL khung lớn. Mà ngay lập tức lại phá OB trên (Liệu có phải xắc suất sai của phương pháp hay có người có góc nhìn khác)
Lệnh 2 nếu được mn cho thêm ý kiến thì mình sẽ tiến bộ nhanh hơn
Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời

2 Lượt thích

Cho mình hỏi ảnh 3 và 5 phá này chỉ cần phá đơn thuần không xét thậy giả phải không?
Với chỗ P/S mình chưa hiểu. Bạn có thể vẽ ra được không.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời

Lệnh 2 mình chưa hiểu ý bạn. Bạn nói rõ được không.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian trả lời

1 Lượt thích

uh, phá key thì chỉ cần chớm râu cũng tính là phá, xét đó có phải là key ko thì mới cần thật giả
còn chỗ P.s, đại ý là lúc giá nó stophunt xong quành ngược lại thì nó đi mạnh lắm, đừng long short cản đường

1 Lượt thích

Ý mình là tín hiệu mua này không đúng.

OB này ở đầu xu hướng. phá ob ở nơi bắt đầu xu hướng mình nghĩ không phải là tín hiệu mua bán.

3 Lượt thích