Nhờ mọi người check giúp KLVQT. Giá phá KLVQT nhưng ko đảo chiều xu hướng


Nhờ mọi người check giúp mình KLV M15 đã đúng hay chưa?
Nếu đúng KLV rồi thì tại sao giá sau khi phá KLV dow giá không đổi chiều mà tiếp tục DOW.
Cặp EU ngày 01/07. Xin cảm ơn.

1 Lượt thích

Theo ý kiến của mk thì
1.klvqt m15 k nằm ở đó ( xuống m5 xem xét lại kĩ nha)
2.cho là đó là phá qua klvqt m15 đi và nó sẽ đi lên klv tiếp theo của khung h1 ( xem KLVQT của h1 nó nằm đâu nha bạn)
Bạn cố gắng xem lại cko tinh mắt nha

2 Lượt thích


theo mình nó chạy như này :smiley: :smiley: :smiley:

2 Lượt thích


phá vỡ giả bạn ơi

1 Lượt thích

KL sai rồi bạn .gia phá đáy cũ

1 Lượt thích

M15 thì nghiêng về phá giả nhưng khi xuống M5 thì mình lại nghiêng về phá thật nên mới bị sai.

1 Lượt thích

Bạn kiểm tra nhiều TF kiểm tra các TF khác xem chứ chỉ 1 TF m15 không đánh giá hết đc TT. Thân!

1 Lượt thích