Nhờ mng giải lú

mng cho e hỏi khi nhìn m5 thì nó như này

nhưng khi ktra m1 thì cái klqt bị dùng mất rồi

2 Lượt thích

Theo mình đó vẫn là klqt không có OB csd. Nhưng mà m1 kiểm tra cho m5 đôi khi hay bị hụt kèo, với mình nếu nhìn ổn ổn sẽ ktra m2 nếu csd thì quất.

1 Lượt thích

cảm ơn bạn, kiểu từ lúc thêm cái BTH vào mình bị lú, tại nhiều khi cái klqt bị sử dụng rồi thì k biết cái BTH đó nó đang BTH cái gì nên loạn luôn. lâu lâu có trường hợp ob ngay trước klqt chưa bị sử dụng thì còn hiểu nó đang BTH cái ob đó, nhưng nhiều trường hợp OB trước klqt cũng bị sử dụng luôn

1 Lượt thích

Mình cũng vậy, nhiều TH nếu xuống TF nhỏ là y rằng không tìm được sự đồng thuận với TF lớn. Với sd hay csd tìm sự đồng thuận nó dễ, chứ BTH cứ xuống TF nhỏ lại có cái klqt và cái BTH mới.

1 Lượt thích