Nhờ các cao thủ giải thích hộ mình trường hợp này

lệnh GU 14h ngày 18/11/21 ạ

2 Lượt thích


Trước đây khi chưa có OB thì trường hợp này mình cũng bí. Từ khi có OB thì mình sẽ giải thích thế này. Bạn tham khảo.

2 Lượt thích

cảm ơn bạn,nay có con gu đan chạy cũng quay đầu do gặp ob nhưng nó trùng đáy cũ h1 luôn, trg hợp trên mình vẫn hơi phân vân vì nghĩ cấu trúc tt mạnh hơn ob nhưng hiện tại ngoài li do ob vẫn chưa có cách giải thích nào hợp lý

1 Lượt thích

Theo quan điểm cá nhân của mình thì mình không cho rằng mạnh hay yếu hơn, mà bổ sung cho nhau. Trong trường hợp này, nó vẫn đi theo CTTT, giá phá qua KLQT TF nhỏ, về vùng giá trị của TF lớn (OB). Theo mình nếu hiểu CTTT theo kiểu, giá phá KLQT thì giá sẽ đi từ TF nhỏ sang lớn, từ tăng/giảm thành giảm/tăng thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Không nhất thiết giá phá KLQT thì nó phải về nơi bắt đầu xu hướng hay đỉnh/đáy cũ, CTTT hiểu theo như vậy thì sẽ rất bó buộc tư duy của mình.

1 Lượt thích

Nếu bạn dùng OB kết hợp ctttthif quên cái đỉnh đáy cũ đi cũng được, quan tâm mỗi klqt và OB, nơi bắt đầu xu hướng thôi

2 Lượt thích


Theo mình thì như này