Nhờ các bạn xem giúp mình chổ này

1 Lượt thích


fxcm chưa phá nha bạn

1 Lượt thích

Cảm ơn bạn rất nhiều về sự hỗ trợ ạ! Mình không biết có cách nào để khác phục tình trạng này từ kinh nghiệm của bạn không ạ! Cảm ơn bạn rất nhiều

kinh nghiệm của mình tuy không nhiều nhưng nếu bạn là người mới thì bạn nên học chắc lý thuyết và luôn luôn đọc các bài review topic( bỏ phần này là mất nữa kiến thức trong khóa học luôn đó) xem review lên nhiều vào vì sao TP vì sao SL tại sao họ lại vào lệnh chỗ đó , rồi xem phần bình luận xem các cao thủ xử lý ntn => rồi bạn cứ lặp đi lặp lại rồi vào rồi sẽ đến một ngày thôi . Và đó là cách mình học

4 Lượt thích

Cảm ơn những chia sẽ quý báo của bạn rất nhiều ạ!