Nhờ các bác vẽ giúp e CTTT đoạn này

Đoạn này thị trường đi bậc thang rất nhiễu e chưa có kinh nghiệm nên chưa biết xác định CTTT sao cho chính xác. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp e với

6 Lượt thích

Theo mình là đang xử hướng tăng.

1 Lượt thích

nếu không có ob hay key nguy hiểm nào thì cứ cưỡi sóng nhỏ lên hoặc rộng lên