Nhờ các bác góp ý Xác định KLVQT cặp UJ

Nhờ các bác nhận định giúp cái KLVQT của cặp UJ này với ạ.
Mình nghiêng về vị trí 3

Lý do: Keylevel quan trọng không lập topic riêng để tránh loãng