Nhật ký forex bị truc trặc?

sáng nay 23/8/2021 mình vào nhật ký forex để gặm nhấm thấy mấy 1 nửa nội dung .ai lấy của mình vậy

Của mình vẫn còn nguyên :grin:

Mất nửa nội dung của ngày xưa viết hay gần đây thế a?

Mất mấy ngày gần đây sếp Trung ạ

2 Lượt thích

Thế thì lạ nghỉ. Em vừa xem lại cài đặt không thấy bị lỗi gì. Anh thử 1,2 hôm nữa xem tình trạng này có lập lại không nhé.

1 Lượt thích