Một lệnh áp dụng lý thuyết Dow và may mắn TP, mời anh em chia sẻ thêm góc nhìn của mình


Lệnh này mình may mắn TP, và phân tích như trong ảnh. A/C em có góc nhìn nào khác về lệnh này xin góp ý để mình và mn tham khảo. Cám ơn mn.

3 Lượt thích

Đoạn này mình cũng nhìn giống bạn


Có điều mình hơn cấn cấn chỗ này:

cái ob đó ( ob tín hiệu sell )nằm trong 1 cái ob to
Mình không chắc lắm. nên không vào lệnh