Mong mọi người chợ giúp. Ví Fiat và Spot tự có đồng RDNT khi Đầu Tư Tự Động

Nhờ A.Medio và a/e chợ giúp. e mới tham gia đầu tư tự động , hiện tại e có mua 3 đồng BTC, ETH vs BNB, gần đây trong ví Fiat và Spot xuất hiện thêm đồng RDNT, e chưa hiểu đồng này ở đâu ra, mong mọi người chợ giúp ạ, e cảm ơn.Do khi bạn mua tự động đông BNB của bạn sẽ tự dộng được đưa vào tiết kiệm ở BNB Vault. Ở BNB Vault này sẽ tự phân phối để có lợi nhuận do đồng BNB của bạn nên sẽ có 1 phần dược đưa vào Launchpool (stake BNB vào và nhận thưởng đồng đó).
Đồng RDNT đợt đấy có launchpool nên bạn nhận được mà không mất gì nhé

2 Lượt thích

cảm ơn anh Mê nhé. ( viết cho đủ 20 ký tự ).