Mọi người xem giúp mình KLQT là cái nào nhỉ?

Mọi người xem giúp mình xem KLQT nó nằm ở đâu nhỉ? cặp USDJPY ngày 16/8 nhé
TF M15


TF M5

theo mình là như này nhé.


3 Lượt thích

theo mình klvqt ở dưới

1 Lượt thích

Ở dưới là của m15 nhé bác :upside_down_face: :upside_down_face: :upside_down_face:

1 Lượt thích

Thanks bác mình cũng có cùng quan điểm như vậy :+1: