Mọi người giúp em xác định Keylevel quan trọng ở hai trường hợp này với ạ


1 Lượt thích

TH1 là 1, TH2 là 2. Thấy bạn xác định đúng r đó

1 Lượt thích

Mình cảm ơn bạn nhiều, đôi khi mình cũng muốn hỏi lại để xác nhận chắc chắn hơn để tránh nghe theo ý kiến một cách chủ quan. :sweat_smile:

1 Lượt thích

Theo mình thì ảnh 1 nếu giá chưa phá đáy thấp nhất thì vẫn là 1, nếu giá đi lên phá qua 2 thì có thể buy tp về 1 hoặc gồng lên xa hơn, vì nhìn tf lớn mà phá qua 2 thì tạo mô hình 2 đáy ở tf lớn thành công giá ít nhất sẽ lên đến 1.

1 Lượt thích

th1 là 2 khi giá phá đáy dưới cùng và th2 là 1 đấy b

1 Lượt thích

Mình cảm ơn bạn, hợp lý quá :relaxed:

Theo mình thì phải cụ thể là KL của khung lớn hay khung nhỏ
Hình 1: Màu vàng (1) là KL quan trọng của Khung lớn, Màu trắng (2) là KL quan trọng của khung nhỏ
Hình 2: Màu vàng (2) là KL quan trọng của Khung lớn, Màu trắng (1) là KL quan trọng của khung nhỏ
Nếu bạn entry ở khung M15, thì khung nhỏ là M15, khung lớn là H1

2 Lượt thích

b xác định đúng r đó

Bạn tham khảo nhé!

2 Lượt thích

Cả 2 TH key ở 2 hết.

1 Lượt thích