Mọi người giải đáp giúp mình với, GU m2 trong ngày 9/7/2021, mình không vào lệnh này nhưng không giải thích được

Nó về chạm keylevel của M5 rồi giảm bác ơi

2 Lượt thích

thanks bác, mình cũng nghĩ vậy, mặc dù ở M5 cũng hơi nhiễu nhưng đấy là cách giải thích hợp lý nhất.