Mọi người cho mình hỏi 1 chút


mọi người cho mình hỏi đây là xu hướng hay là sóng vậy

2 Lượt thích

sóng nhé : chịu khó đọc các bài cũ sẽ hiểu hơn về trường hợp này

cảm ơn bạn đã giả đáp

1 Lượt thích