Mơ Màng đêm khuya

Mọi ng góp ý nha,cùng nhau tiến bộ :grinning_face_with_smiling_eyes:2 Lượt thích

Phang m1 luôn.ghê quá:joy::joy:
Chơi m1 bạn chỉ nên kết hợp với m5 thôi.m thấy đừng nhìn m15 là hay nhất.rất dễ xác định sai

Có bạn nào có review lệnh bằng video mà có lệnh gu cuối cùng đó.chơi m1 thì chỉ TP về key m5.k nên nhìn lên m15

2 Lượt thích

Bị fomo , tìm lệnh khung m15 k có nên zo m1 :sweat_smile:

cái trên là của M5 đó bạn

Lúc đầu nhìn tưởng phía dưới cơ,mà dưới hồi xấu quá
Tks bạn