Mình đang bị phân vân cái trường hợp này mong mng thông não giúp mình :D

mình đang bị phân vân trường hợp này
ý mình là khi giá nó về klqt xu hướng - nơi bắt đầu xu hướng nhỏ hơn lớn vuốt râu qua rồi thì nó đã là phá klqt xu hướng lớn chưa (theo bài 6 ob x cttt)
thường thì đoạn này mình sẽ đợi xác nhận theo như bài 8 mưu hèn (xác nhận ở nơi bắt đầu xu hướng)
không biết cách nào mới ok mong mng chỉ giúp mình
cảm ơn mng nhiều!

2 Lượt thích
  • Cái này dễ thôi
  • Nếu bạn dự đoán xh này giảm tiếp mà tại keylevel xh lớn đó có Ob csd thì bạn sell luôn tại đó - Nếu ko có thì tìm đăng sau có ko nếu có sẽ stop hunt về đó
  • Nếu trước sau đều ko có - mà bạn dự nó vẫn giảm tiếp thì bạn chờ tín hiệu từ khung nhỏ hơn - tức là phải đợi xác nhận rồi mới vào lệnh!
7 Lượt thích

Nếu có OB CSD ở khung lớn thì xác suất cao là phá, nhưng nếu bạn chưa rành thì để chắc ăn nhất nên đợi xác nhận.

1 Lượt thích

Nếu có ob khung lớn ngay đó thì m sẽ cho là phá r , còn k có ob ở đó thì giá sẽ stophun khối ob sd hoặc đã sd ngay sau kl. Giá mà phá qua khối oh csd sau kl thì xu hướng đảo chiều :person_shrugging:

1 Lượt thích

Cảm ơn mng, nhờ chiều hqua mng chỉ, tối qua mình gặp trươngd hợp đúng y chang, may là tỉnh chứ k là ăn bả rồi :laughing: