Mình có thắc mắc về vùng đảo chiều xu hướng mong Anh Em hỗ trợ!

2 Lượt thích

Chắc chắn luôn. Đây còn là dấu hiệu đảo chiều sớm. Khi giá về obcs nhưng chỉ stophun đỉnh mà quay lại

1 Lượt thích

Ý bạn là cái OB csd kia sau khi đã SD và đi lên nhưng chưa tạo KLQT thì OB đó còn là vùng đảo chiều không đúng không? Với mình thì nó vẫn là vùng đảo chiều, nó vẫn là vùng Mua mạnh của XH tăng, khi nó phá qua thì nó sẽ đảo chiều. trừ khi nó tạo KLQT và đã dịch chuyển lên trên.

2 Lượt thích