Lợi nhuận thành công

Câu hỏi: đã bao nhiêu người thành công pass quỹ hoặc đánh trên tk lớn pp medio chưa. Hay là vẫn đang luyên 2-3 năm chưa có kết quả.
Suy nghĩ. Limid oẻ ob có nên ko? Ở keylevle có bên không?

3 Lượt thích

có chứ nhưng đã chắc đã đi hết rồi, ai còn ở lại chắc vẫn đang gồng lỗ .kkkk

1 Lượt thích

Về câu thứ nhất bạn hỏi: Giả sử có 1000ng thành công với PP Medio không có nghĩa là bạn cũng sẽ thành công, nếu chỉ có 1000ng thất bại với PP Medio không có nghĩa là bạn cũng sẽ thất bại. Đơn giản là nếu bạn có niềm tin thì học hỏi, backtest và kiếm tiền, nếu không có niềm tin thì tốt nhất là tìm phương pháp khác phù hợp hơn hoặc đơn giản hơn nữa là chọn nghề khác, câu trả lời chỉ có bạn mới trả lời được. :grin: :grin: :grin:

Về câu thứ 2 bạn hỏi: Bạn hãy backtest thật nhiều vào, nếu tỉ lệ thắng cao thì áp dụng, tỉ lệ thắng thấp thì đừng áp dụng, câu này cũng chỉ có bạn mới trả lời được. :smile: :smile: :smile:

4 Lượt thích