Liquidity - Thanh Khoản là gì?

Như ở tiêu đề thì trong SMC rất chú trọng về Liquidity để tìm dâu chân bigboy
Đây là là 1 video mình cho rằng giải thích rất đơn giản và dễ hiểu của 1 youtuber VN

53 Lượt thích

cảm ơn b. rất quan tâm chủ đề này may quá có tài liệu này của bác là tiếng việt

1 Lượt thích

Cảm ơn bạn nhé …:+1::+1::+1::+1::+1::+1::heart::heart::heart:

1 Lượt thích

Thank you for sharing :yum:

1 Lượt thích

cảm ơn bạn đã chia sẻ! :heart_eyes:

1 Lượt thích

cám ơn bạn @ain chia sẻ

2 Lượt thích

cảm ơn bạn đã chia sẽ :heart_eyes:

4 Lượt thích

cảm ơn bạn đã chia sẽ, rất hay

2 Lượt thích

xứng đáng có 1000 người yêu :smiley: cảm ơn b.

1 Lượt thích

cám ơn bác đã chia sẻ

2 Lượt thích

Cám ơn bạn đã chia sẻ.

1 Lượt thích

Thank you for sharing

1 Lượt thích