Limit EURCAD ....Cay chữ ayyyyy kéo dài

Sáng ra thấy bay tưởng ngon rồi ai dè :((( Lệnh limit cơ bản như SGK mà hụt , hãy nói là tôi không cô đơn đi .

1 Lượt thích

tham đặt ngay đáy thế hụt là đúng rồi :v

1 Lượt thích