Lệnh thua Sell EU ngày 19/1/2022


Các bác góp ý giúp em lệnh SL này với ạ. Em xin cảm ơn ạ

3 Lượt thích

Nghỉ tết cho bớt ẩu thôi bác, sang năm rồi lại chiến đấu

4 Lượt thích

bÁC VÀO LỆNH NHƯ THẾ LÀ ẨU RỒI ĐÓ NHA!