Lệnh thua EU 12/10/2022


Em thắc mắc là lệnh này thua do xác suất hay do e sai và sai ở đâu. Mong mọi người giúp đỡ và chia sẻ góc nhìn của mình, em cảm ơn mọi người !

3 Lượt thích

Chỗ bạn chụp trước đó giá phản ứng tận 2 lần rồi mà lần thứ 3 bạn mới vào tuy là có 2 lớp nhưng mình nghĩ tốt nhất chỉ nên vào lệnh ở những ob đúng và đủ sạch chưa bị sử dụng lần nào

Mình cũng buy nhưng buy chỗ chưa sử dụng nên quản lý được, còn nó đã dùng rồi kể cả có mấy lớp khi nó quay lại thì mình cũng không buy tại đó nữa

3 Lượt thích

Bạn thử tham khảo góc nhìn của mình trường hợp này nhé
Về cơ bản nó là kiểu như này, cái này là kinh nghiệm của mình thôi, ko phải là bài vở gì nhé :)))

Note: với điều kiện các điểm đảo chiều dễ xác định và kiểm tra kỹ thật sự nó có phải không là gì thật không.

6 Lượt thích

Cái ‘‘ko phải là bài vở’’ của bạn hay nè :grinning:
Nó làm mình nhũn não khá nhiều lần,
Mình sẽ găm cái này vô vở Giải bài tập, để rút cơm nguộiiii. kk
Thank bạn. :slightly_smiling_face:

1 Lượt thích

Cảm ơn bác e note ngay vào đây <3

Đoạn này sau khi sl lệnh trước e soi thấy có OBCSD nằm ngay sau nên vào tiếp được lệnh như này quản lý lệnh xong cũng sl nốt :rofl:

1 Lượt thích

Mình nghĩ bạn không nên vào cái lệnh 2 nữa vì nó phá OB đúng đủ klqt tức nó đảo xu hướng rồi thì sau nó có OB rủi ro vẫn rất cao , nhưng quản lý được là tốt rồi :sweat_smile:

1 Lượt thích

Tại e vẫn cứ đinh ninh là giá sẽ lên lại, cũng may là quản lý kịp :rofl: