Lệnh thua AU 25/2/2022


Xác định được KLQT và đặt lệnh

Gía đi lên và tạo được 1 KLQT mới

Gía lại chạm cái OB cũ mà có vẻ là đã hết hạn sử dụng


Mong mọi người giúp e giải đáp ạ

Theo phân tích cá nhân:


Trường hợp này với mình là khó, nên mình sẽ ko trade nếu gặp

3 Lượt thích

Bạn tìm đọc lại bài trader không giấu dốt mùa 2 : định lượng stophunt ý .y như trường hợp này

1 Lượt thích