Lệnh thua AU 10/2/2022


H1 và m15 đang tăng , vào lệnh KLQT m5 và sl :smiling_face_with_tear:

Có cách nào tránh được mấy pha quét như này k ạ và KLQT của 1H liệu đã được dịch chuyển lên trên hay chưa vì giá quét về KLQT 1H cũ
Mong mọi người giải đáp ạ

Mấy pha quét như này thường diễn ra vào các ngày có Important News Events như FOMC, NFPR,… Để tránh bị quét thì bạn nên không trade những ngày này

2 Lượt thích

Theo mình thì tìm KLQT H1 thì chỉ nên xuống M15 để xác nhận thôi

1 Lượt thích