Lệnh sai vì xác định sai xu hướng của GU ngày 5.7.2021

https://youtu.be/h5iWR1SuLT8

e có 1 bài viết thế này cũng mới vào nghề nên mong mọi người cho e nhiều ý kiến để phát triển bản thân nhiều hơn ạ

Nên đường giá đi chính mình chỉ kẻ như này và không có cơ hội vào lệnh

1 Lượt thích

vâng a ! e sai nên tưởng m5 hình thành xu hướng nên e đã sell về đỉnh của m15 , sai quá