Lệnh GU ngày 8/4

Lần đầu chia sẻ mong các Pro góp ý thêm cho mình :wink:
Đây là cách nhìn thị trường của mình:
1- Khi nhìn biểu đồ mình xác định H1, M15 đang là xu hướng giảm, xác định các KLV như hình sau


2- Xuống M5 quan sát và mình cho rằng giá đi như hình

3- Lúc này mình chờ tìm cơ hội Bán, khi mình nghĩ là giá tạo mô hình 2 đỉnh mình vào lệnh Sell Limit , mình chỉ để RR là 1:3 thôi,sau khi giá khớp lệnh mình quản lý lệnh xác định điểm dời SL
Thực ra lệnh này có thể là do may mắn

5 Lượt thích