Lệnh GU cuối tuần

Lệnh GU 26/4 - Mong mọi người cho ý kiếnmọi người xem giúp e xem lệnh này sai chỗ nào với ạ


1 Lượt thích

giá đã chạm đỉnh cũ rồi thì bạn đặt limit tại đó rủi ro lớn

2 Lượt thích


theo tôi thấy là như này

3 Lượt thích


giá chạy theo TF H1 thì phải

1 Lượt thích

cũng canh sell y chang nhưng khi xét giá phá ko đẹp nên ko vào lệnh này :rofl:

1 Lượt thích

theo các bác chỗ e đặt lệnh sell limit là đã phá chưa ạ?