Lệnh AU ngày 01/11/2022

MÌNH PHÂN TÍCH XU HƯỚNG ĐANG TĂNG. GIÁ HỒI VỀ ĐỈNH CŨ 1H. HỒI VỀ TẠO THÀNH OB CSD GIẢM


TẠO THÀNH CẤU TRÚC TĂNG NHỎ , MÌNH DỰ ĐOÁN GIÁ BẬT LẠI OB CSD GIẢM
CẤU TRÚC TĂNG CŨNG TẠO OB CSD. MÌNH ĐÃ ĐẶT 2 LỆNH TẠI OB ĐÓ
1 LỆNH RR 1:2 1 LỆNH 1:5

GIÁ LÊN ĐỈNH CŨ QUẢN LÍ CẮT 1/2 DỜI SL VỀ ENTRY. NHƯNG GIÁ QUAY LẠI QUÉT ENTRY. LỆNH DƯỚI THÌ CHƯA KÍCH HOẠT. CÒN 1 CHÚT NỮA
VÀ GIÁ ĐÃ ĐI ĐÚNG HƯỚNG

ĐÂY LÀ BÀI VIẾT ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH . MONG MỌI SỰ GÓP Ý TỪ MỌI NGƯỜI Ạ

8 Lượt thích

Mình cũng hụt lệnh này vì bóp OB tham quá :joy: .Chúc mừng bạn !