Lệnh AU 4/6/2021

Thắc mắc lệnh thua trong lúc backtest mong được giải đáp :frowning:

Mong mọi người giải đáp giúp mình trường hợp này

1 Lượt thích

để giải thích đồng chí mở D1,hoặc W ra sẽ hiểu tại sao nhé

1 Lượt thích

Nến thứ 3 với nến 2 tạo thành nến nhấn chìm kìa bác. Chưa phá, stophunt

Lệnh đầu bị SL thì xem là xác suất thôi. Đến lệnh sau thì ông limit vẫn và có nhiều thời gian để dời SL về hoà vốn ấy. Thị trường thì đâu nói trước được điều gì. Vào thời điểm đó dời SL về Entry. Nếu giá quay lại entry hoà vốn thì mình chờ đợi thứ nhất là giá phá qua KLQT giảm, thứ hai là giá phá qua KLQT tăng và chờ đợi điểm vào lệnh đẹp tiếp theo thôi😋

1 Lượt thích

Bạn đang dùng 1 cái TF nhỏ để xem cho 1 khung thời gian quá dài. Và việc đó dẫn đến những nhận định không chính xác.
Làm sao biết khi nào mình đang xem đồ thị ở 1 TF quá nhỏ? Đó là khi mà các que nến chi chít vào với nhau như trong hình. Đó là lúc bạn cần lên TF to hơn để nhìn tổng quát.
Tương tự khi các nến chồng chéo lên nhau, giật lên giật xuống, râu nến dài đoành và chỗ nào trông cũng như đi ngang thì đó là khi bạn nhìn thị trường bằng 1 TF quá lớn, cần xuống TF nhỏ để lọc nhiễu.

4 Lượt thích

Mình hiểu r cảm ơn mng đã quan tâm :smiling_face_with_three_hearts: