Lại vấn đề về retest


mọi người cho ý kiến là có khi nào giá break out đảo chiều rồi, có thể xuống tới keylv tiếp theo thì mới quay lại rettest ko ạ

1 Lượt thích

nghĩ đơn giản, đã break out đảo chiều rồi, thì canh sell, xuống tới đâu mới pullback có quan trọng gì đây bạn

1 Lượt thích