Lại là UJ nè Trung: 10/3

Lệnh này vào t6 nên mình bạo gan xuống tận m1 để trade ( vẫn chưa kiểm soát đc lòng tham vô độ)^^. Khi ko có OB csd đúng và đủ và giá phá OB gần đáy cũ để về OB ở KLQT. Thực sự mình vẫn chưa tự tin xác định đúng khối OB chưa hay là chỉ may mắn, nhờ anh em vào soi hộ nhé!