Là phá vỡ giả hay giá đã đảo chiều cặp UJ

các bro cho e ý kiến đây là phá vỡ giả hay thật ạ

Theo hình bạn vè theo quan điểm của mk thì đây là phá vỡ thật rồi nhé…

Mk k nhifn thấy toàn cảnh thị trường nhưng nếu bạn vè klv 15 chính xác rồi thì nó đã phá rồi…

Cẩn thận hơn bạn vào khung m5 nếu nó có 2-3 cây nến phá xuống mạnh mẽ thì nó là phá thật…

khung m5 đây ạ

khung m5 giá những cây nên sau cây nến phá lại ko phá xuống mạnh… bên dưới là KLV QT 1h tăng. nên mình mới phân vân