Khung giờ vào lệnh

Các bác ơi cho em hỏi VD mình muốn vào lệnh ở khung thời gian gian 5m thì nên chọn 1m,2m hay 3m ạ.

Dùng m2 để check nến hồi m5 thử bác.

1 Lượt thích