Không hiểu sao lại SL

Em bị SL lệnh này mà mãi vẫn không hiểu vì sao. Nhờ các anh/chị Help em với :frowning:

Nếu là mh, mh sẽ gi rõ ràng ra hổi hỏi các bác trong hội quán,

  • Con b đang đánh là con nào, khung nào, ngày nào… thông tin của cặp lệnh đó,
  • lý do vào lệnh, lý do đặt sl, và lý do ko quản lý lệnh…
  • Tóm lại bác muốn hỏi thì đầu tiên phải đầy đủ thông tin để các bác trong hội quán xem và góp ý mới rễ ràng được ạ.
10 Lượt thích