Key thât hay fake


MONG BÁC MEDIO VÀ MN HỘI QUÁN CHO E NHẬN XÉT Ở SỐ 1 VÀ SỐ 2 KIA THÌ CÁI NÀO LÀ KEY TĂNG CHÍNH THỨC CỦA KHUNG W Ạ.THANK MN

2 Lượt thích

Theo cá nhân mk là 1 bạn nhé…

theo mình là 2. nến hồi rỏ rang ở khung W rồi mà

1 Lượt thích

theo mình là 2 nhé :rofl:

nếu chỉ nhìn trong khoảng giá bạn chụp thì rõ ràng là 2 nhé. đặc biệt đây là khung lớn thì rất ít phá giả.


Hy vọng bác có đáp án.
A medio nhắc khá nhiều về cách lọc nhiễu rồi.

Số 2 là KLV QT khung W , còn cái số 1 là KLV QT khung tháng đấy . Bạn xem video mới nhất của anh medio trên youtube là sẽ hiểu vấn đề ngay

1 là khung tháng, còn 2 là cái gì thì mình ko biết :crazy_face: :crazy_face: :crazy_face: