Hướng dẫn đổi password

Admin cho mình hỏi phần đổi password đăng nhập ở đâu vậy, mình không nhớ pass , xin lại pass thì nhận dc mail nhưng khó nhớ quá, mà tìm hoài ko thấy phần đổi password đăng nhập.

Bạn truy cập vào link: https://go.medio.vn/master rồi chọn quên mật khẩu để hệ thống gửi link đổi mật khẩu về email nhé. Còn nếu dùng tài khoản Gmail thì bạn cứ chọn Tiếp tục với Google thôi.