Hỏi về xác định xu hướng của a medio


ở trường hợp này thì a medio xác định là xu hướng chính là xu hướng giảm ( vì trước đó giá phá qua KL tăng để trở thành giảm ) và lúc này đặt lệnh limit tại KL giảm ( chặn đầu xe lửa ) vì đi theo xu hướng lớn

trường hợp sau a nói là xu hướng chính đang là xu hướng tăng , nhưng lúc này giá chưa phá KL giảm khung lớn thì dựa vào đâu để nhận định là xu hướng lúc này là tăng chứ k phải là sóng hồi ạ . Mong ae giải đáp

1 Lượt thích

Mình chưa hiểu câu hỏi của bạn lắm, bạn thử vẽ ý định trong đầu bạn ntn ?

2 Lượt thích

con sóng nhỏ, con sóng nhỏ
timefame vào lệnh, timefame vào lệnh
còn khả năng tiếp diễn xu hướng, tiếp diễn xu hướng
:face_with_thermometer: :face_with_thermometer: :face_with_thermometer:

1 Lượt thích

nghĩa là trong 2 trường hợp vào lệnh này giá đều đang tăng (xu hướng hồi) . nhưng trường hợp trc a medio xác định là xu hướng chính là giảm (vì giá phá KL Tăng H1 ) còn trường hợp sau thì xác định xu hướng chính H1 là tăng , nhưng TH sau giá chưa phá KL Tăng H1

Ý bạn hình như là giá chưa phá keylv giảm H1

1 Lượt thích

đúng r b , trường hợp sau giá chưa phá KL a medio xác định là xu hướng chính đang tăng . e đang k hiểu dựa vào đâu để xác định là xu hướng tăng vì giá chưa phá KL H1 giảm

MÌnh không biết lí do của anh Medio nhưng nếu mình phân tích, cái keylv giảm của H1 cũ nó ở khá xa thì mình thường bỏ qua mà chỉ phân tích H1 ở thời điểm hiện tại. Khi phân tích ở hiện tại thì mình không quan tâm quá khứ nó đã phá keylv giảm hay chưa, mình sẽ đặt trường hợp xấu nhất là H1 chính đang tăng và đợi nó đảo chiều rồi mới bán.

1 Lượt thích