Hỏi về phương pháp không được sử dụng trong quỹ FundedNext

Chào mọi người! Hiện tại mình đang thi quỹ FundedNext và họ quy định một số phương pháp sau không được sử dụng. Các bạn có thể giúp mình hiểu rõ hơn về các phương pháp đó để tránh phạm quy được không? Xin cảm ơn!
-Tick scalping
-Any kind of arbitrage trading
-Gap trading
-Misuse of system loopholes.

3 Lượt thích