Hỏi về phần mềm bastest

AD cho mình hỏi dùng phần mềm nào bastest là thuận lợi theo phương pháp của mình vậy bạn

Phần mềm này mình vẫn dùng này :exploding_head::exploding_head::exploding_head: