Hỏi về đăng nhập khóa học không được có ai bị giống không?


nay có video mới trong khóa học e đăng nhập để vào học thì báo như ảnh cả đt và pc . k biết lỗi gì a Trung giải đáp giúp e

Vào được bình thường rồi nhé bạn. Cái này là web đang update mình sửa lại 1 chút nên nó bị vậy.

1 Lượt thích