Hỏi về chọn cặp tiền tệ để trade!

Hello cả nhà! thảo luận một chút về chọn cặp tiền giao dịch! theo ace nên chỉ tập trung vào 1-2 cặp để giao dịch hay là trade nhiều cặp! cái nào hiệu quả hơn!

3 Lượt thích

Với mình thì mình xem 8 cặp. Hôm đó phân tích cặp nào đẹp thì cho vào danh sách ưu tiên. Ví dụ Trade TF H1 M15 M5. Mở H1 xem 8 cặp thấy chạy ổn thì bốc ra hôm đó tập trung trade cặp đó thôi còn mấy cặp khác tầm 2 3h check một lần hoặc đặt cảnh báo. Vậy thôi. Cặp hôm nay mình xem.
Screenshot (7)

1 Lượt thích

Mình trade TF nhỏ thì nhìn 1 lúc 2 3 cặp là đẹp. Còn tùy vào TF của bạn. Chứ trade 1 2 cặp đúng lúc nó chạy xấu thì thôi.

1 Lượt thích

Bác thường trade TF m5 à.

2 Lượt thích

M15 M5 M1 bạn. Scalping khá là thú vị.