Hơi thở người bạn tốt

Lúc hành thiền ta thấy rất khó khăn khi trở về với hơi thở, ta vật lộn với nội tâm của chính mình.
Quan sát hơi thở, tức là ta đã trở về với hiện tại mà cuộc sống chỉ có thật ở thời điểm hiện tại, điều đó tốt như tại sao ta không làm thế ?
Điều gì khiến tâm ta không ở bên cạnh hơi thở ???
Trai hư thì thường nhiều gái hay theo,
Dục vọng, long tham, sân hận nó giống như trai hư nó cuốn hút khiến ta dễ đi theo,
Khi đủ thấu hiểu ta mới thấy hơi thở là bạn tốt khi đó ta trở về với người bạn tốt không 1 chút khó khăn!

3 Lượt thích