Hit tp au 12/10

nay AU đi đẹp quá mọi người ạ không biết có ai bắt được 3 lệnh này như mình không ?
lệnh 3 hơi nâng cao 1 chút nhé !
do mình không có nhiều thời gian nên chỉ tổng hợp 3 lệnh trong 2 bức ảnh mọi người cùng thảo luận nhé :smiley:lệnh 3 mình kết hợp giữa FIBO + AO mọi người có thể bỏ qua lệnh này để tránh tẩu hỏa nhé ( nhưng đối với mình đây lại là một lệnh nâng cao tâm huyết ) hihi

8 Lượt thích

Lệnh 3 có phải Priceaction đâu :joy::joy:

1 Lượt thích