Help : Trên cùng 1 timeframe KLQT chỗ nào ae?

1 or 2 nhỉ ?

1 là keylevel quan trọng, 2 là keylevel fake. Cái này ad đã có bài nói rồi mà bạn :slight_smile:

2 Lượt thích

à lỗi mình , chỗ fake mà tạo nhiều sóng nó hơi loạn , kiểu này limit tại 2 ko an toàn rồi :rofl: , khung lớn 1 là KLQT

1 Lượt thích

Limit ở 2 sl ở 1 cho đỡ miss kèo bác ạ

2 Lượt thích

bạn xác định đâu là sóng hồi. nếu sóng hồi không có đỉnh đáy ở đây bạn vẽ là sóng hồi không tạo đỉnh đáy. khi giá phá qua đáy sóng hồi thì 1 là keylevel quan trọngBaBan tham khao nhé

Có thể về đến cái giữa 2 cái rồi quay đầu xuống luôn. Nếu chọn điểm đặt lệnh là klfake thì cần st ở trên đỉnh giữa, nt an toàn hơn