Help me! Lệnh ngày 13/10/20:

Anh em cho mình hỏi lệnh này mình sai chỗ nào vậy, mình là newbie nhờ ae phân tích chỗ sai chỗ mình với. Cảm ơn ae1 Lượt thích

Đỉnh chạm vùng bán mạnh khung H4 nhé bạn.

1 Lượt thích

Cái đỉnh cao nhất là phá giả nên klv bạn xác định chưa đúng

1 Lượt thích

theo em thì chỗ đó phá vỡ giả

1 Lượt thích

Cảm ơn anh em góp ý,

1 Lượt thích