GU trong time frame H4 là sideway hay có xu hướng

Mình đang thắc mắc không biết H4 của cặp GU đang là sideway hay có xu hướng?
Mình thấy cái đáy thứ 2 chỉ là phá vỡ giả
mà tới cái đáy thứ 3 thì mình phân vân không biết thật hay giả
Mong các anh chị em giúp đỡ :slight_smile:

1 Lượt thích

nếu phóng to h4 ra thì h4 đag tăng. còn góc nhìn bạn đưa ra thì h4 chưa tạo đỉnh đáy, đoạn bạn vẽ đag sw, cái đáy nó phá giả

1 Lượt thích

Mình cũng nghĩ là chưa giảm và phá giả phải chờ phá vỡ keylevel phía dưới này thì SELL được

2 Lượt thích

Sideway biên độ rộng. Oánh khung nhỏ thôi bác.

1 Lượt thích

Mình nghĩ là phá vỡ giả thôi bác.

1 Lượt thích

Mình cũng nghĩ đang sideway

1 Lượt thích